Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΙΜΑ
ΔΙΝΟΥΜΕ ΖΩΗ

#Μένουμεασφαλείς. Προστατευόμαστε.
Δημιουργούμε. Μαθαίνουμε.

Πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας του ΠΓΝΠ

program aimodosias