Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Νους υγιής
εν σώματι υγιεί

Σωματική Ενδυνάμωση

Ασκήσεις χαλάρωσης για φροντιστές ηλικιωμένων και ατόμων με άνοια!

Ασκήσεις χαλάρωσης για φροντιστές ηλικιωμένων και ατόμων με άνοια!