Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Νους υγιής
εν σώματι υγιεί

Σωματική Ενδυνάμωση

Ασκήσεις για άτομα με άνοια!

Ασκήσεις για ηλικιωμένους και άτομα με ήπια νοητική διαταραχή ή άνοια αρχόμενου σταδίου!