Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Νους υγιής
εν σώματι υγιεί

Πνευματική Ενδυνάμωση

"Μάθε με ....... Autism" με θέμα την εργασία και τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού!

"Μάθε με ....... Autism" με θέμα την εργασία και τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού!