Περνώ δημιουργικά
στον ελεύθερο χρόνο μου

Γονείς και Παιδιά

3D Printing! Eφαρμογές της τρισδιάστατης εκτύπωσης στο Διάστημα!

Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μία διαρκώς εξελισσόμενη τεχνολογία, η οποία δίνει όλο και περισσότερες λύσεις σε προβλήματα σχεδιασμού και παραγωγής αντικειμένων στην Γη, αλλά και στο Διάστημα.