Περνώ δημιουργικά
στον ελεύθερο χρόνο μου

Γονείς και Παιδιά

Βιβλιοθήκη σχολών μαθητείας!

Τον Ιούλιο του 1972 το Ίδρυμα Ευγενίδου υπέγραψε με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) συμφωνητικό, με το οποίο ανέλαβε την συγγραφή και έκδοση των βιβλίων για τους μαθητές των εκπαιδευτικών μονάδων του οργανισμού αυτού. Ο Ο.Α.Ε.Δ. ως φορέας εφαρμογής της πολιτικής για την απασχόληση του εργατικού δυναμικού της χώρας ακολουθούσε ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης των νέων στα τεχνικά επαγγέλματα, που κάλυπταν το σύνολο σχεδόν των ειδικοτήτων του τεχνικού τομέα.  Την εποχή εκείνη λειτουργούσαν σε όλη τη χώρα 42 κέντρα και σχολές μαθητείας, όπου φοιτούσαν 12.000 μαθητευόμενοι σε 31 διαφορετικές ειδικότητες. Μεταξύ των ετών 1973-1976 εκδόθηκαν 6 τίτλοι βιβλίων, οι οποίοι δεν εκδίδονται πλέον από το Ίδρυμα Ευγενίδου.