Περνώ δημιουργικά
στον ελεύθερο χρόνο μου

Γονείς και Παιδιά

Βιώσιμος Πλανήτης - Ο κόσμος του πειράματος! Μέρος 1ο!

Στο πείραμα αυτό μαθαίνουμε για την παραγωγή ενός από τα σημαντικότερα αέρια του θερμοκηπίου, το διοξείδιο του άνθρακα. Εφαρμόζοντας τις αρχές της χημείας θα φτιάξουμε με απλά υλικά, που όλοι έχουμε σπίτι μας, χρωματιστά ηφαίστεια που δημιουργούνται από διοξείδιο του άνθρακα!