Περνώ δημιουργικά
στον ελεύθερο χρόνο μου

Γονείς και Παιδιά

Ευρώπη + μαζί!

Πώς να ζούμε μαζί; Ποια είναι η κοινή μας ιστορία; Πώς λειτουργούν οι ευρωπαϊκοί μας θεσμοί; Καλή ανάγνωση και καλή (εκ νέου) ανακάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης!