Περνώ δημιουργικά
στον ελεύθερο χρόνο μου

Γονείς και Παιδιά

Ο κήπος τον Μάιο!

Η ενασχόληση μας οικογενειακώς με την κηπουρική και η επαφή μας με το έδαφος, πέρα από τη διασκέδαση και τη μάθηση, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για συνεργασία και επικοινωνία με τα παιδιά.