Περνώ δημιουργικά
στον ελεύθερο χρόνο μου

Γονείς και Παιδιά

Ο ηλεκτρισμός από την εποχή του Θαλή!

Ο ηλεκτρισμός από την εποχή του Θαλή μέχρι τη σημερινή χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος, σε ένα επεισόδιο με αρκετό χιούμορ και φαντασία!