Περνώ δημιουργικά
στον ελεύθερο χρόνο μου

Γονείς και Παιδιά

Αποθετήριο του Μουσείου Ακρόπολης!

Το αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ακρόπολη ενσωματώνει υλικό του Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης  και υποστηρίζει με δυναμικό τρόπο την αναπαράσταση και ερμηνεία του παρελθόντος!