Περνώ δημιουργικά
στον ελεύθερο χρόνο μου

Παππούς - Γιαγιά

Αφήγηση του «Μοσκώβ Σελήμ» του Γεώργιου Βιζυηνού!

Αφήγηση του «Μοσκώβ Σελήμ του» Γεώργιου Βιζυηνού από το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος!