Περνώ δημιουργικά
στον ελεύθερο χρόνο μου

Ενήλικες

Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη - Virtual Conferrence από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος!

Τα τελευταία οκτώ χρόνια, το SNF Conference έχει συγκεντρώσει ορισμένους από τους καλύτερους στοχαστές, ηγέτες, καλλιτέχνες, εικονοκλάστες και οραματιστές από όλον τον κόσμο, προκειμένου να διερευνήσουν σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της ανθρωπότητας και της κοινωνίας. Το SNF Conference επιδιώκει να διερευνήσει και να εμβαθύνει τη συλλογική μας κατανόηση θεμελιωδών θεμάτων και να ανεβάσει το επίπεδο του δημοκρατικού διαλόγου!