Περνώ δημιουργικά
στον ελεύθερο χρόνο μου

Ενήλικες

Προτάσεις άσκησης για όλες τις ηλικίες από τον Π.Ο.Υ.

Οι επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις άσκησης του Π.Ο.Υ. απευθύνονται στις ηλικιακές ομάδες 5-17 ετών, 18-64 ετών και 65+ ετών. Το περιεχόμενο διατίθεται στα αγγλικά.