Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Περνώ δημιουργικά
στον ελεύθερο χρόνο μου

Ενήλικες

"Ιογενής Πνευμονία" του Ζήσιμου Λορετζάτου! Αφήγηση!

 Ο Νίκος Κουρής διαβάζει την "Ιογενή Πνευμονία" του Ζήσιμου Λορετζάτου! Αφήγηση!