Περνώ δημιουργικά
στον ελεύθερο χρόνο μου

Ενήλικες

Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας!

Το μέλλον του Τέσλα, όπως ο ίδιος το οραματίστηκε, παρουσιάζεται στο παρόν, το παρελθόν του Τέσλα «ζωντανεύει» στο σήμερα, η ιστορία του μεγαλύτερου εφευρέτη ξαναγράφεται στις οθόνες σας!