Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

  • Αρχική
  • Καλές τέχνες - Μένουμε ασφαλείς - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ταξίδι στα πέρατα του ελληνισμού
Ταξίδι στα πέρατα του ελληνισμού με τις βραβευμένες παραγωγές του ΙΜΕ: Στις περισσότερες από τις παραγωγές γίνεται χρήση τρισδιάστατων...
Θεατρική Παράσταση "Κοινός Λόγος"!
Ο "Κοινός Λόγος" είναι αφηγήσεις ανωνύμων, καταγραμμένες από την Έλλη Παπαδημητρίου, που χρονικά καλύπτουν το διάστημα από τις ειρηνικές...