Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Γεμίζω με εικόνες και εμπειρίες

#Μένουμεασφαλείς. Προστατευόμαστε.
Δημιουργούμε. Μαθαίνουμε.

Καλάβρυτα: Με τη ματιά του CI-NOVATEC (Interreg GR-IT)

Το έργο CI-NOVATEC, που υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας Interreg (GR-IT), εισάγει μια καινοτόμο μεθοδολογία συλλογής δεδομένων σχετικά με την προσωπική εμπειρία των επισκεπτών, προκειμένου να ενισχύσει τη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων & αποφάσεων πολιτικής, με στόχο την αναβάθμιση των τοπικών Οικοσυστημάτων Τουρισμού