Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Γεμίζω με εικόνες και εμπειρίες

#Μένουμεασφαλείς. Προστατευόμαστε.
Δημιουργούμε. Μαθαίνουμε.

Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας από τις εκδόσεις «Διάζωμα»

Μέσα από 65 σελίδες διαβάστε και μάθετε συνοπτικά για την ιστορία της Αιτωλοακαρνανίας στους αρχαίους χρόνους! Γνωρίστε τα 6 αρχαία θέατρα του Νομού: Μακύνεια, Καλυδώνα, Νέα Πλευρώνα, Οινιάδες, Στράτος, Αμφιλοχικό Άργος. Το βιβλίο αποτελεί έκδοση του Σωματείου “Διάζωμα” σε συνεργασία με την Ν. Αιτωλοακαρνανίας και τη ΛΣΤ’ Ε.Π.Κ.Α.