Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Γεμίζω με εικόνες και εμπειρίες

#Μένουμεασφαλείς. Προστατευόμαστε.
Δημιουργούμε. Μαθαίνουμε.

Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού

Μέσα από ένα 20' ντοκιμαντέρ του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, μπορείτε να μάθετε για το εθνικό πάρκο των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και περιβαλλοντική τους αξία!