Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Γεμίζω με εικόνες και εμπειρίες

#Μένουμεασφαλείς. Προστατευόμαστε.
Δημιουργούμε. Μαθαίνουμε.

Εικονική περιήγηση στην Αρχαία Ολυμπία

Περιηγηθείτε εικονικά στον Αρχαιολογικό Χώρο, στα Μουσεία, στα μνημεία και στην πόλη της Αρχαίας Ολυμπίας και στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας μέσα από την εφαρμογή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.