Γεμίζω με εικόνες και εμπειρίες

#Μένουμεασφαλείς. Προστατευόμαστε.
Δημιουργούμε. Μαθαίνουμε.

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Τι θησαυρούς έχει να σας δείξει το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών; Δείτε φωτογραφίες από τις τρεις μεγάλες αίθουσες της μόνιμης έκθεσης του μουσείου: Αίθουσα Ιδιωτικού Βίου, αίθουσα Δημόσιου Βίου και αίθουσα Νεκρόπολης!