Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Γεμίζω με εικόνες και εμπειρίες

#Μένουμεασφαλείς. Προστατευόμαστε.
Δημιουργούμε. Μαθαίνουμε.

Ψηφιακό Απόθεμα του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος

Πλούσιο ιστορικό, φωτογραφικό, οπτικουστικό και εικαστικό αρχείο σε θέματα που σχετίζονται με το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου