Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Χρειάζομαι νέες δεξιότητες

Εργασία

TeamViewer - Εφαρμογή απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας!

Επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο των υπολογιστών, κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας, μεταφορά αρχείων μεταξύ υπολογιστών και ηλεκτρονικών διασκέψεων.