Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Χρειάζομαι νέες δεξιότητες

Εργασία

  • Αρχική
  • Εκπαιδεύομαι
  • Εργασία
  • Settle Lab: μια διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει δωρεάν εισαγωγικά μαθήματα σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία!

Settle Lab: μια διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει δωρεάν εισαγωγικά μαθήματα σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία!

Settle Lab:  μια διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει δωρεάν εισαγωγικά μαθήματα σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία!