Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Χρειάζομαι νέες δεξιότητες

Γενικά

Μάθηση ξένων γλωσσών εύκολα και γρήγορα!

Ευχάριστη και αποτελεσματική εφαρμογή εκμάθησης ξένων γλωσσών χωρίς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Μάθηση και ψυχαγωγία με ενσωμάτωση παιχνιδιών στο εκπαιδευτικό υλικό!