Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Έχω κοντά μου τους ειδικούς

Τηλεϊατρική Υποστήριξη

Για την καλύτερη αντιμετώπιση της κρίσης του Κορονοϊού, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με την Dr. Button, παρέχει δωρεάν υπηρεσίες τηλεϊατρικής στους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας, καλύπτοντας 4 ιατρικές ειδικότητες:
Παιδίατρους, Παθολόγους,
Γενικούς Ιατρούς και Πνευμονολόγους