Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Παραμένουμε άνθρωποι!

#Μένουμεασφαλείς. Προστατευόμαστε.
Δημιουργούμε. Μαθαίνουμε.

Φόρμα "Συνεισφέρω"

 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προσκαλεί φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου να συμβάλλουν, με την δωρεάν παροχή των υπηρεσιών τους, στην καταστολή/περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19.

Οι συνέπειες της πανδημίας, τόσο στη σφαίρα της δημόσια υγείας αλλά και της οικονομίας, έχουν δημιουργήσει σημαντικές ανάγκες που για να απαντηθούν απαιτούν συλλογικότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας απευθύνει πρόσκληση σε όποιον μπορεί και το επιθυμεί, μέσα από την επαγγελματική του ιδιότητα και δραστηριότητα, να στηρίξει την εθνική προσπάθεια για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι κατ΄οίκον και οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ.

ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΩ


Παρακαλώ επιλέξτε το είδος της συνεισφοράς σας.

Περιγράψτε την υπηρεσία που προσφέρετε δωρεάν.

Περιγράψτε την ή τις υπηρεσίες κατ' οίκον ή εξ αποστάσεως που προσφέρετε δωρεάν ή τα προϊόντα/αγαθά που προσφέρετε δωρεάν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ - ΦΟΡΕΑ


Πληκτρολογήστε την επωνυμία του φορέα.

Invalid Input

Παρακαλώ επιλέξτε έναν τύπο εθελοντή - φορέα.

Παρακαλώ επιλέξτε κάποια περιφερειακή ενότητα.

Συμπληρώστε μόνο αριθμούς χωρίς κενά

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Παρακαλώ συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου επικοινωνίας.

Δεν είναι σωστή διεύθυνση email.

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό, συμπληρώστε μόνο αριθμούς χωρίς κενά