Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Επιλέγω μόνο
έγκυρες πηγές

#Μένουμεασφαλείς. Προστατευόμαστε.
Δημιουργούμε. Μαθαίνουμε.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για να προστατευτούμε από τον κορωνοϊό;

Χρήσιμες οδηγίες που θα μας βοηθήσουν να θωρακίσουμε την υγεία μας.

Απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την εφαρμογή μέτρων προστασίας

Τι κάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τον κορωνοϊό; Μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημίας στις υπηρεσίες της Περιφέρειάς μας.