Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Νους υγιής
εν σώματι υγιεί

Σωματική Ενδυνάμωση

Άνοια και σωματική υγεία!

Άνοια και σωματική δραστηριότητα; Ενισχύστε την σωματική υγεία των ατόμων με άνοια με αυτές τις απλές καθημερινές ασκήσεις