Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Περνώ δημιουργικά
στον ελεύθερο χρόνο μου

Γονείς και Παιδιά

Βραυβευμένες ταινίες μικρού μήκους! Μέρος 8ο!

Μια αλληγορία όσον αφορά τους ανθρώπους και τα σύνορα. Η ιστορία περιγράφει πως μια απλή αιτία μπορεί να οδηγήσει σε μια αλληλουχία γεγονότων, την οποία δεν είναι εύκολο, αλλά όχι και αδύνατον, να διακόψουμε και πως μπορούμε να συνυπάρξουμε ειρηνικά!