Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Περνώ δημιουργικά
στον ελεύθερο χρόνο μου

Ενήλικες

Ο ρόλος των φεστιβάλ στη βιομηχανία του κινηματογράφου!

Ο ρόλος των φεστιβάλ στη βιομηχανία του κινηματογράφου -Προώθηση ιδεών -Χώροι αγοράς -Διάλογοι ιδεών!