Εικονική περιήγηση στο έργο της Μικρής Περιμετρικής Πάτρας

Ένας τρισδιάστατος εκθεσιακός χώρος με «δωμάτια», μέσω των οποίων αποτυπώνονται όλες οι φάσεις του έργου με χρονολογική σειρά από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας