Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ενημέρωση

Ο πανικός είναι ο χειρότερος εχθρός. Ακούμε τις συμβουλές των ειδικών και αποφεύγουμε όσους
μας αγχώνουν χωρίς λόγο!

Παύση της εκ περιτροπής εργασίας στις Δημόσιες Υπηρεσίες

Από την 1η/6/2020, παύει η εκ περιτροπής εργασία στις Δημόσιες Υπηρεσίες. Η αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων ανερχόμενη στο 100% (πλην όσων υπαλλήλων απουσιάζουν με ειδικού σκοπού άδειες) συνεπάγεται την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των κανόνων προστασίας της υγείας όπως:

  • η απόσταση μεταξύ των εργαζομένων τουλάχιστον 1,5 μέτρου,
  • η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για τη διασφάλιση των κανόνων υγιεινής από τις αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού, καθώς και
  • η τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης.