Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Νους υγιής
εν σώματι υγιεί

Πνευματική Ενδυνάμωση

"Πότε τακτοποιώ το δωμάτιό μου"! Ειδική αγωγή-Κοινωνικές Ιστορίες!

"Πότε τακτοποιώ το δωμάτιό μου"! Ειδική αγωγή-Κοινωνικές Ιστορίες!