Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Νους υγιής
εν σώματι υγιεί

Πνευματική Ενδυνάμωση

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή για τα νέα παιδιά της διασποράς, που ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν ψηφιακά στον υπέροχο κόσμο της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής μυθολογίας και του πολιτισμού!