Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 2611100405, μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Γεμίζω με εικόνες και εμπειρίες

#Μένουμεασφαλείς. Προστατευόμαστε.
Δημιουργούμε. Μαθαίνουμε.

Get filled up with images and experiences

Images and Experiences

Εικονική περιήγηση στο έργο της Μικρής Περιμετρικής Πάτρας

Ένας τρισδιάστατος εκθεσιακός χώρος με «δωμάτια», μέσω των οποίων αποτυπώνονται όλες οι φάσεις του έργου με χρονολογική σειρά από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας